یک مدیر از فراز تافرود
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه آیینه رشد 2 سال 81
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی