یک مدیر از فراز تا فرود
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه آیینه رشد 2 سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی