پیامبر و مدیران جوان
39 بازدید
محل نشر: كوثر شماره 42 و 43
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی