بازخوانی رفتار سیاسی امام حسین (ع) در عصر معاویه
43 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش امام حسین (ع) جلد 8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی