مدیری همچون سلمان
31 بازدید
محل نشر: آيينه رشد 11 سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی